ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : ตึกบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-2584119 หรือ 02-6641000 ต่อ 5618,5644,5646,5730,5731 โทรสาร. 02-2584119
   
  crdgrad.swu@gmail.com