ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
 
 


วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ยินดีรับทความจากผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
โดยเนื้อหาอยู่ในประเด็น องค์ความรู้และนวตกรรมทางการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ส่งต้นฉบับได้ตั้งแต่บัดนี้ที

  บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  ตึกบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114  สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 

Download >> เอกสาร คำแนะนำในการส่งบทความ แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

หมายเหตุ>> เอกสารเป็น Mircrosoft office word 2007